Ba mẹ chồng có thể chia tài sản thừa kế cho con dâu?

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Nhiều gia đình, con dâu có khi lại là người gần gũi, chăm sóc ba mẹ chồng nhiều hơn con đẻ. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, con dâu không thuộc hàng thừa kế nào của ba mẹ chồng.

Dù vậy, con dâu vẫn được hưởng di sản thừa kế trong 2 trường hợp sau đây: Thứ nhất, ba mẹ chồng chết có để lại di chúc cho con dâu. Thứ hai, chồng chết sau khi ba mẹ chồng chết. Bởi khi đó người chồng, là con trai của ba mẹ, sẽ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật. Phần di sản thừa kế mà người chồng được hưởng từ ba mẹ sẽ chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của người này, gồm: vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con đẻ.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *