Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành hoạt động ra sao?

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành hoạt động ra sao? - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Quy định chính thức về nhiệm vụ, tổ chức của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh Quy định chính thức về nhiệm vụ, tổ chức của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

TTO – Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *