Bị nói làm vợ đại gia chỉ có việc ''ăn và sinh con'', diễn viên Phanh Lee phản ứng cực gắt


Bị nói làm vợ đại gia chỉ có việc ”ăn và sinh con”, diễn viên Phanh Lee phản ứng cực gắt

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *