Chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới phải thế nào?

Chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới phải thế nào? - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Lâm – phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – chia sẻ về hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới – Ảnh: QUANG TẤN

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, trực tuyến với các điểm cầu TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau một năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 2-11-2021), nhiều nghiên cứu về giá trị văn hóa Việt đã được nêu ra. Hội thảo lần này là để cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Ngày 22-11, ông Trần Thanh Lâm – phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thảo ngày 29-11 tới – cho biết hội thảo tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, khách quan đang đặt ra về vấn đề văn hóa, văn học, nghệ thuật, các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam.

Ông cho hay, mặc dù đất nước đã có hệ giá trị từ hàng nghìn năm theo lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, nhưng trong thời kỳ mới, đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng thì giá trị đó được bảo tồn như thế nào, có thể học hỏi, tiếp thu gì từ thế giới, hệ giá trị thời kỳ mới này ra sao.

Hội thảo lần này sẽ phần nào giải đáp các vấn đề này, phải tập trung nghiên cứu xác định và triển khai hệ giá trị quốc gia, văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới.

Hội thảo chia thành hai phiên thảo luận: Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”.

PGS.TSKH Lương Đình Hải (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) khẳng định các chủ đề của hội thảo được dư luận xã hội, nhân dân, các giới các ngành rất quan tâm, không chỉ Đảng, chính quyền chú ý.

Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Theo ban tổ chức, các tham luận gửi tới hội thảo về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, hệ giá trị quốc gia gồm: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Hệ giá trị văn hóa gồm: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.

Hệ giá trị gia đình gồm: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Hệ giá trị con người gồm: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo…


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *