Khánh Hòa kỷ luật loạt lãnh đạo, công chức phường vì sai phạm quản lý đất đai

Trong đó, UBND TP Cam Ranh kỷ luật cảnh cáo hai chủ tịch UBND, khiển trách hai phó chủ tịch, và cảnh cáo ba công chức địa chính – xây dựng của hai phường Cam Lộc và Cam Phú.

Đồng thời, UBND TP Cam Ranh cũng ban hành năm quyết định thu hồi và hủy năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật; ban hành 32 thông báo yêu cầu người sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất tại phường Cam Lộc.

Ngoài ra, thành phố còn lập hồ sơ xử phạt hành chính và buộc phá dỡ chín công trình xây dựng trên đất rừng sản xuất và 18 trường hợp trên đất trồng cây lâu năm. Đến nay, 14/18 trường hợp đã nộp tiền phạt với số tiền 511.750.000 đồng, còn lại bốn trường hợp chưa chấp hành.

Với chín trường hợp vi phạm trên đất rừng sản xuất, có ba trường hợp đã tự giác tháo dỡ hoàn toàn công trình vi phạm; hai trường hợp tự giác tháo dỡ một phần công trình vi phạm; một trường hợp đã lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế; còn lại ba trường hợp chưa chấp hành tháo dỡ.

Theo lãnh đạo UBND TP Cam Ranh, sau khi thi hành cưỡng chế các hạng mục công trình vi phạm, có trường hợp tiếp tục xây thêm công trình vi phạm. Phường Cam Lộc đã tổng hợp để trình thành phố ban hành quyết định xử phạt theo đúng quy trình.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tổng hợp các trường hợp đến hạn cưỡng chế để ban hành các quyết định theo đúng thẩm quyền. Dự kiến, cuối năm 2022 sẽ tiến hành cưỡng chế, xử lý các trường hợp vi phạm này.

Theo UBND TP Cam Ranh, tình trạng phá rừng, san ủi và xây dựng trái phép tại núi Hòn Rồng diễn ra từ năm 2018 đến nay.

Trong kết luận thanh tra ngày 12-7-2019 của UBND TP Cam Ranh, trên diện tích thanh tra khoảng 281.000m2 ở núi Hòn Rồng (chủ yếu là đất rừng sản xuất, còn lại là đất trồng cây lâu năm) có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất.

Qua đó, phát hiện có năm trường hợp được UBND TP Cam Ranh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không đúng đối tượng, không đủ điều kiện được cấp. Năm hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã hợp thức hóa chuyển nhượng đất năm 2006 và 2007 nhưng thực tế đất chuyển nhượng năm 2014 và 2015, còn giấy chuyển nhượng đất trong năm hồ sơ trên đều là giả mạo.

Ngoài ra, công tác quản lý bị buông lỏng nhiều năm, nhất là từ năm 2000 đến nay, nhiều trường hợp tự ý khai thác khoáng sản, san ủi đất, xây dựng nhà và các công trình trái phép… Cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt, yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, có một số người chỉ chấp hành nộp phạt mà không khắc phục hậu quả, thậm chí nhiều công trình kiên cố mới mọc lên trong khi các công trình cũ còn chưa tháo dỡ.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *