Kỷ luật hai phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kỷ luật hai phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 1.

Trụ sở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Ảnh: V.T.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký các quyết định của Thủ tướng kỷ luật hai phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Xuân Thanh – phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Thủ tướng cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Minh – phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

Thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên.

Những vi phạm nêu trên đã được các tổ chức đảng cấp trên chỉ ra nhưng không kịp thời khắc phục, sửa chữa, để kéo dài nhiều năm, gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Đồng thời kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Xuân Thanh. Kỷ luật khiển trách các ông Nguyễn Đức Minh và một số cán bộ, lãnh đạo khác.

Trước đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định giao ông Đặng Xuân Thanh – phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – tạm thời phụ trách điều hành viện này cho tới khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chủ tịch viện mới.

Ông Bùi Nhật Quang, chủ tịch viện, đã được Hội nghị lần thứ 6 cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *